Jesteś tutaj:   kotyliony.com  |  Kontakt
Nasze Kotyliony
Zobacz nasz katalog

Check our catalog
Kontakt

 

Biuro, magazyn, odbiór zamówień
Hodura 6
30-416 Kraków 
Tel:+48 696 056 828, +48 606 862 467 
biuro@kotyliony.com

Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 9:00-16:00

 

Dane Firmy:
THERIOS Anna Skobrtal
Za Skłonem 18
30-240 Kraków
NIP: 9441470998

 


Imię i Nazwisko:
Adres E-Mail:
Wiadomość:
Klauzula informacyjna polityka prywatności Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że dane osobowe podane w formularzu są warunkiem podjęcia działań w celu zawarcia umowy/ warunkiem zawarcia umowy i mogą być: • przetwarzane w celu - niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art.6 ust.1 pkt. b, c w/w rozporządzenia; • przekazywane podmiotom przetwarzającym w celu realizacji powyższych zadań - biuro rachunkowe - podmiot odpowiedzialny za księgowanie wpłat; • przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny dla spełnienia obowiązków zawartych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych; Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego. Administratorem danych jest Firma "THERIOS Anna Skobrtal", dane kontaktowe tel +48 696 056 828, +48 606 862 467. 30-240 Kraków, ul. Za Skłonem 18